plany

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK w Szczawnicy w 2017 R

Data i tematyka

21.01.2017

Stałe elementy każdego zebrania to; modlitwa członka AK, oraz w intencji synodu na rozpoczęcie, kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia za Parlamentarzystów i Pana Prezydenta oraz modlitwą za Ojczyznę.

Wstępne przygotowanie na adoracje 40 godzinne dla mężczyzn.

Wstępne podsumowanie minionego roku i propozycje na rok bieżący.

15.02.2017

Walne Zebranie. Podsumowanie 2016 r. i harmonogram na rok 2017 Rozliczenie finansowe.

14.03.2017

Walne Zebranie. Wybory Członków Zarządu ( aktualnie; Aleksander Majerczak - prezes, Halina Mastalska - zastępca prezesa, Maria Pałka – sekretarz Elżbieta Ząbkiewicz – skarbnik, Lucja Czaja - członek, Wojciech Czaja – członek, wybory Członków Komisji Rewizyjnej-Leon Hrydziuszko,Stanisław Słowik. Przygotowanie adoracji przy grobie Pana Jezusa. Ustalenie terminów prowadzenia Drogi Krzyżowej.

12.04.2017

Przygotowanie do Święta św. Wojciecha i kiermaszu.

17.05.2017

Omówienie wyjazdów pielgrzymkowych na Jasną Górę i do Tarnowa na koronację Figury Fatimskiej Pani. Nabożeństwa Fatimskie.

13.06.2017

Przygotowania do „Wytrwale Wzwyż”, „Dnia ks. Kozioła”,

19.07.2017

Rocznica poświęcenia własnego kościoła.

16.08.2017

Imieniny Ks. Proboszcza i Ks. Prałata, przygotowanie do odpustu w Leśnicy , koronki na ulicach miast, międzydiecezjalnego spotkania AK w sanktuarium Ecce Homo w Krakowie i Nabożeństwa Fatimskiego, (procesja do Sióstr na Skałkę).

27.09.2017

Przygotowanie do „Różańca do granic”, V Synod, IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej, przygotowanie do nowenny przed przyjęciem Jana Pawła II za patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Zbiórka podpisów w obronie życia.

18.10.2017

Różaniec do granic. Rozstrzygniecie konkursu fatimskiego i zorganizowanie wystawy pokonkursowej. Przygotowanie do VI Korowodu Świętych, do koronki na ulicach miast. Msza św. w intencji ks. Michała Matrasa, szczawnickiego proboszcza, więźnia Auschwitz i Dachau, przygotowanie do prowadzenia różańca w kościele 19.10, 26.10, 27.10.

15.11.2017

Święto Chrystusa Króla Wszechświata Szczawnica i Tarnów.

13.12.2017

Ustalenie terminu spotkania opłatkowego 05.01.2017, przygotowanie do Orszaku Trzech Króli

Razem:12- spotkań

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 31.12.2017:  30

 

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego :Tak

1.Realizacja programu formacyjnego wg publikacji: „Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa”. Materiały formacyjne na 2017 r.”

2.Udział Prezesa lub zastępcy w spotkaniu Rady Instytutu w dniu 28.01.2017r.

3.Warsztaty medialne w Tarnowie w dniu 11.03.2017r.(3uczestników)

4.Spotkania opłatkowe lub inne wspólne działanie w dekanatach organizacja pielgrzymki, majówki, uroczystości św. Wojciecha

5.Uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce 23.04.2017r.

6.Udział w koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie w dniu 04.06.2017r. (5 uczestników)

7.Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno – formacyjne AK DT w Krakowie w sanktuarium Ecce Homo w dniu 02.09.2017r. (7 uczestników).

8.Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 28. 09. 2017r.

9.IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie pod hasłem: „Kościół na wzór Chrystusa”30.09.2017r.

10.Materialna ofiara na ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce – wpłata po złotówce od każdego członka POAK

11.Różaniec do granic, udział członków AK, 07.10.2017r

12.Nowenna do Świętego Jana Pawła II i akt oddania POAK Świętemu Janowi Pawłowi II

13.Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, bazylika katedralna w Tarnowie 26.11.2017r.

14.Modlitwa za Prezydenta RP i parlamentarzystów

15.Plan Pracy POAK na rok 2018 (uchwalony i przekazany do DIAK)

16.Składki członkowskie za rok 2017 rozliczone.

17.Nowi członkowie/ kandydaci (3)

18.Działania ewangelizacyjne (np. nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, nabożeństwa różańcowe, organizacja Dnia Dziecka, procesji Fatimskich). Adoracje dla mężczyzn (nabożeństwa 40-godzinne). Różaniec w procesji Fatimskiej, różaniec w kościele 19,26,27. X.

Obrona życia (np. duchowa adopcja dziecka poczętego, organizacja Marszu dla Życia i Rodziny, wspomaganie osób angażujących się w czynną obronę życia). Zbieranie podpisów

Działalność na rzecz misji. Utworzyliśmy różę dla szczawnickiego misjonarza Marka Mastalskiego, oraz zorganizowaliśmy z nim spotkanie.

Promocja mediów katolickich – np. rozprowadzanie prasy katolickiej; obecność w mediach. Jesteśmy obecni w prawie każdym wydaniu szczawnickiego miesięcznika „Z Doliny Grajcarka”, czasem w "Gościu Niedzielnym".

Uczestnictwo POAK w organizacji festynu charytatywnego w parafii

 

Najważniejsze podejmowane przejawy działalności POAK w parafii

W zakresie formacyjnym:

Co miesiąc jeden z członków POAK opracowuje katechezę na podstawie materiałów formacyjnych AK i własnych.

Członkowie POAK uczestniczą w comiesięcznych „Katechezach Biblijnych”.

Wielkopostne adoracje przy grobie Pana Jezusa.

W zakresie organizacyjnym i współpracy z innymi grupami:

Droga Krzyżowa ulicami Szczawnicy XIII stacja.

Wspólne świętowanie XXV- lecia kapłaństwa ks. proboszcza Tomasza Kudronia.

 

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK

„Szczawnicki Orszak III Króli” po raz szósty

„Korowód Świętych” „

„Wytrwale Wzwyż” „

konkurs dla dzieci i młodzieży „100- lecie objawień Fatimskich

Pięć spotkań z dr Anną Węglarz z cyklu jak opiekować się chorym w domu – kontynuacja.

 

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii :

Comiesięczne msze za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Wojciecha patrona Ojczyzny, parafii i Akcji Katolickiej w ostatni czwartek miesiąca.

Do wszystkich wydarzeń, które organizujemy zapraszamy szkoły oraz parafialne i pozaparafialne organizacje.

W ubiegłym roku przyjęliśmy trzech nowych członków.

Problemy w działalności POAK :Brak struktur dekanalnych

Szczawnica, 04.02.2018 r.                                                                      Prezes POAK: Aleksander Majerczak

Plan pracy POAK w Szczawnicy na 2016 rok

styczeń

  1. 06.01. – „IV Szczawnicki Orszak trzech Króli
  2. Opłatek.
  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Prowadzimy adorację dla mężczyzn.

luty

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu cd.
  2. Pomoc w wypełnianiu deklaracji PIT (Ks. Prałat Franciszek Bondek)

marzec

1.Droga Krzyżowa ulicami Szczawnicy. POAK czyta rozważania XIV stacji.

2.Wielki Czwartek, „Słudzy Pana – Kapłani proszą o modlitwę”.

kwiecień

1.Msza św. w intencji zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.

2.Uroczystości św. Wojciecha patrona AK i parafii w Szczawnicy. (POAK włącza się w liturgię, do Tarnowa jedzie delegacja).

3.Rozpoczęcie „III Szczawnickiego Kiermaszu Książki”.

maj

1.Zakończenie „III Szczawnickiego Kiermaszu Książki” w drugą niedzielę maja.

2.Piąta rocznica powołania szczawnickiego oddziału Akcji Katolickiej.

czerwiec

1.Przygotowanie jednego ołtarza w Boże Ciało.

2.Wstępnie na początku czerwca wręczenie Ks. Prałatowi przyznane wyróżnienie Honorowego Członka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

3.W ostatnią niedzielę czerwca rozpoczęcie akcji V edycji „Wytrwale Wzwyż”. Jak co roku każda wyprawa połączona będzie z Mszą św..

Pielgrzymka do Litmanowej odbędzie się w intencji szczawnickich kapłanów.

lipiec

1.Kontynuacja wypraw w góry.

2.Uczestnictwo we Mszy św. odpustowej przy kaplicy Świętej Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. (24.07. – niedziela).

sierpień

1. Kontynuacja V edycji „Wytrwale Wzwyż”.

2. 22.08.lub 28.08. modlitwy w intencji ks. Jana Kozioła.

wrzesień

1.Zakończenie V edycji „Wytrwale Wzwyż” po mszy św. odpustowej w Leśnicy na Słowacji. (25 września lub 02.października).

2. 28września (środa) koronka do Bożego Miłosierdzia w centrum Szczawnicy.

październik

1.Korowód Świętych.

listopad

1.Uroczystości Jezusa Króla Wszechświata. Szczawnica. Tarnów. 20.11.

grudzień

1.Przygotowania do „V Szczawnickiego Orszaku Trzech Króli”.

2.Przygotowania do spotkania opłatkowego.

 

W każdym miesiącu przewidziane jest zwyczajne zebranie członków oddziału POAK.

Schemat – szkielet każdego zebrania:

  • modlitwa członka AK
  • katecheza i omówienie katechezy

  • odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i dyskusja o wykonanych ( lub nie ) założeniach.

  • szczegółowe przygotowanie się do realizacji planów w najbliższych tygodniach

  • dyskusja o sprawach parafialnych, diecezjalnych, a także w szerszych zakresach

Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Pana Prezydenta, Parlamentarzystów, modlitwa za Ojczyznę.


W trzeci czwartek miesiąca na zakończenie mszy św. wieczornej będziemy się modlić za Ojczyznę. Po modlitwie Ksiądz proboszcz – asystent POAK poprowadzi ogólnie dostępną katechezę.


W miarę możliwości będziemy się starali uczestniczyć w diecezjalnych rekolekcjach, spotkaniach modlitewnych i pielgrzymkach.


POAK w 2014 roku-sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU
AKCJI KATOLICKIEJ W SZCZAWNICY ZA 2014 ROK

Więcej…

Designed byNet48.pl