plany

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Szczawnicy za 2018 r.

I.

Walne Zebrania Członków POAK

Obecność

 

50%

Liczba zebrań 2

2

II.

Posiedzenia Zarządu POAK

Tak

100%

Liczba posiedzeń 4

4

Data

28.02.

Poinformowałem o fundatorze sztandaru dla naszego oddziału. Ustalenie szczegółów Drogi Krzyżowej, którą drugiego marca prowadzić będzie nasz oddział. Diakon Łukasz Gazda, który uczestniczy w naszych spotkaniach przygotuje katechezę "Duch Święty duszą Kościoła".

14.03.

Przygotowanie do Drogi Krzyżowej 17.03. Przygotowania do kiermaszu.

Będziemy pomagać w przygotowaniu Grobu Pańskiego.

18.04. (walne)

Jednogłośne podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Szczawnickiego Oddziału Akcji Katolickiej Panu Andrzejowi Węglarzowi (Jałowcowi), fundatorowi sztandaru. Ustalenie szczegółów uczestnictwa członków POAK w Mszy Odpustowej Świętego Wojciecha i rozpoczęcie kiermaszu. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przygotowanie do pielgrzymki do Strachociny. Pożegnanie, księdza Łukasza Gazdę.

16.05.

Przygotowanie do uczestnictwa w Procesjach Bożego Ciała. Ołtarz przygotowany przez POAK na Starym Kościelisku. Przygotowanie do pielgrzymki na Jasną Górę. W parafialnych spotkaniach synodalnych uczestniczy trzech członków Akcji Katolickiej.

13.06.

Spotkanie na plebani z racji 50-lecia kapłaństwa Ks. prałata Franciszka Bondka. Zapisy na wyjazd do Tuchowa. Ustalenia dotyczące "Wytrwale Wzwyż". Ósmego lipca wejście na Przehybę, Msza św. w kaplicy na Sewerynówce i odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym-wspólna inicjatywa POAK oraz IPN Kraków.

 

18.07.

Ustalenia dotyczące Adoracji Najświętszego Sakramentu 21 lipca, oraz różańca w radiu RDN 9 września. Decyzja o "wyprawce" dla Ks. Piotra, który wyjeżdża na misję w Kazachstanie. Msza Święta w intencji Ks. Jana Kozioła, szczawnickiego katechety z lat 30.

29.08.

13 września poprowadzimy Różaniec Fatimski. Apel do Członków POAK by czynnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej naszego oddziału.

26.09.

Obchodziliśmy imieniny Księdza proboszcza, Tomasza Kudronia. Dyskusja na temat filmu "Kler" i protest przeciw jego projekcji w „ Dworku Gościnnym". 5.09. pożegnanie Ks. Piotra. Pięciu członków AK założyło dla księdza margerytkę. Przygotowanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, oraz do Różańca 17 i 27 października.

17.10.

Organizacja Corocznego Korowodu Świętych. W tym roku "wiodącymi świętymi będą święci związani ze Szczawnicą i okolicą. Przed korowodem odbędzie się wręczenie nagród laureatom na poziomie parafialnym w konkursie "Myśląc Ojczyzna - Jan Paweł II"

22.11.

Ustalenie daty opłatka. Ustalenie daty i formy poświęcenia sztandaru. Zgłaszanie kandydatur do wyróżnień POAK w 2018 r. Wstępne przygotowania do Orszaku Trzech Króli.

19.12.(walne)

Wyłonienie laureatów "Wzorowy Parafianin". Ustalenie szczegółów dotyczących Orszaku Trzech Króli i opłatka.

Razem:

(liczba spotkań) 12

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 31.10.2018: 30

 

IV.

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego /zaznaczyć właściwe x /

Tak

Nie

1.

Realizacja programu formacyjnego wg publikacji: „Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Otrzymaliście w darze Ducha Świętego”. Materiały formacyjne na 2018r.

X

 

2.

Udział prezesa lub zastępcy w spotkaniu Rady Instytutu w dniu 03.02.2018r.

X

 

3.

Rekolekcje dla Prezesów i Członków POAK, Ciężkowice 16-18.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

X

4.

Rekolekcje dla liderów w Zakopanem 23-25.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

5

 

5.

Udział we Mszy Świętej inaugurującej UNSJPII w Tarnowie 5.01.2018r.

 

X

6.

Spotkania opłatkowe lub inne wspólne działanie w dekanatach (podać jakie, np. organizacja pielgrzymki, majówki, uroczystości św. Wojciecha)

X

 

7.

Udział członków POAK w wykładach UNSJPII

(podać liczbę uczestników)

11

 

8.

Uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. 23.04.2017r. (czy POAK brał udział, lub sam organizował)

X

 

9.

Udział członków POAK w inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

(podać liczbę uczestników)

1

 

10.

Międzydiecezjalna pielgrzymka AK DT do Strachociny do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 28.04.2018r.

(podać liczbę uczestników)

20

 

11.

Promocja albumu „Ziemia Świętych i błogosławionych. Relikwie i Relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” 17.05.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

x

12.

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09.06.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

6

 

13.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Tuchowa 02.07.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK, czy ze sztandarem POAK?)

7

 

14.

Pielgrzymka AK DT do Warszawy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 6-8.07.2018r.

 

X

15.

Udział we Mszy Świętej z okazji 50. rocznicy śmierci ks. bp. Karola Pękali w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 14.08.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

 

X

16.

Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 28. 09. 2018r.

X

 

17.

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w Tarnowie 14.10.2018r.

 

X

18.

Modlitwa za Prezydenta RP i parlamentarzystów

X

 

19.

Plan Pracy POAK na rok 2019 (uchwalony i przekazany do DIAK)

X

 

20.

Składki członkowskie za rok 2018 czy rozliczone?

X

 

Designed byNet48.pl