Parafia

Intencje mszalne

I n t e n c j e  M s z a l n e

11  I – 17 I 2016 r.

Poniedziałek

11 I

 

615

1) † Marię Hurkałę z int. rodzin: Szczepaniaków i Krzywonosów

2) † Piotra Grońskiego z int. Marii Owsianki z rodziną

700

1)   † Józefę Węglarz z int. Ireny Macanowicz z rodziną

2)   † Władysławę Konieczny z int. rodziny Szpilków ze Skrzydlnej

1700

†† Bogdana Mirgę i syna Bogdana

Wtorek

12 I

 

615

†  Annę Stopkę z int. wnuka Piotra z rodziną

700

1) † Marię Ciężkowską (1 rocz. śm.) z int. brata

2) † Dusze w czyśćcu cierpiące

3) O łaskę wyzwolenia Krzysztofa z nałogu

1700

O zdrowie i bł. Boże dla członków Grupy św. o. Pio i ich rodzin

Środa

13 I

 

615

1) †† Helenę i Józefa Zachwiejów oraz córkę Krystynę

2) † Helenę Wykurz z int. rodziny Dudów z Łącka

700

1) † Jana Salamona z ul. Ogrodowej (13 rocz. śm.)

2) † Stanisławę Zachwieję (6 rocz. śm.)

1700

Nowennowe:

- W int. księży pracujących w naszej parafii

- O zdrowie i potrzebne łaski dla Karola w 12 rocz. urodzin

- O szczęśliwą operację dla Wiktora Wyrostka

Czwartek

14 I

 

 

615

1) † Anielę Gondek z int. wnuczki Oli z rodziną

2) † Marię Bartkowską z int. członkiń II Róży p. Marii Gabryś

700

1) † Marię Wiercioch (5 rocz. śm.) z int. synowej

2) † Helenę Kotarską z int. koleżanek ze szkoły Podstawowej

1700

† Antoniego Mastalskiego (25 rocz. śm.) z int. córki Elżbiety

Piątek

15 I

 

615

1) W int. sióstr Służebniczek z podziękowaniem za 125 lat pracy w Szczawnicy z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

2) † Marię Ciężkowską z int. koleżanek z restauracji Halka

700

1) † Ryszarda Piecyka z int. Piotra z rodziną

2) † Tadeusza Saratę z int. rodziny Moskalików

1700

† Wincentego Gacka z int. Żurka z Rabki

Sobota

16 I

 

615

1) † Izabelę Twardy z int. Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w N. Sączu

700

1) † Annę Lipczyńską z int. Zofii z rodziną

2) † Stanisława (on) Salamona z int. kuzynki Krystyny Polaczyk

1700

†† Wiktorię i Stanisława oraz Anielę i Józefa Bielańskich

II Niedziela Zwykła

17 I

 

600

† Józefa (on) Bulandę

730

†† Katarzynę, Józefa, Stanisława, Kazimierza Wilczyńskich

900

† Mariana Mastalskiego z int. sąsiada Mariana Mastalskiego z rodziną

1030

†† Franciszkę i Stanisława Ciesielków i ich rodziców

1200

† Józefa (on) Kowalczyka (9 rocz. śm.)

1700

Za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego 27.12.2015 r.

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, i 17.00. Nieszpory o godzinie 16.30. Na Mszy o godzinie 12.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par obchodzących 60. i 50. Jubileusz Sakramentu Małżeństwa. Na Mszy Świętej o godz. 17.00 będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich tegorocznych „Srebrnych Jubilatów”.
 2. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.
 3. W poniedziałek obchodzimy Święto Świętych Młodzianków, Męczenników. W tym dniu od godziny 9.00 zaczną odwiedzać nasze domy kolędnicy misyjni. Zawsze będzie z dziećmi opiekun z identyfikatorem. Wszystkim, którzy przy tej okazji złożą ofiarę do specjalnie opieczętowanych skarbonek, składamy serdeczne Bóg zapłać za wsparcie naszych Misjonarzy! Pragniemy przy tej okazji również podziękować zaangażowanym w te akcję dzieciom, ich Rodzicom oraz innym osobom, które pomogły w ich przygotowaniu: szczególnie p. Halinie Mastalskiej oraz naszym Siostrom Służebniczkom: s. Mirosławie i s. Sylwii.
 4. W czwartek, 31 grudnia, zakończenie „Starego Roku”. Nabożeństwo dziękczynne – Msza Święta z Nieszporami rozpocznie się o godz. 17.00.
 5. W piątek, 1 stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Oktawa Bożego Narodzenia „Nowy Rok”. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze Święte będą według porządku niedzielnego. Z racji Jubileuszu Miłosierdzia, Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia wraz z Koronką, jak w każdy piątek od godziny 14.45.
 6. Na Nabożeństwo Dziękczynne w „Stary Rok” oraz na sumę w „Nowy Rok” zapraszamy Poczty Sztandarowe.
 7. W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu.
 8. W tym tygodniu przypada, I Piątek i I Sobota miesiąca stycznia. Jesteśmy po spowiedzi świętej. Trwający w łasce uświęcającej przystąpią do Komunii Świętej. Dla wszystkich pozostałych będzie możliwość skorzystania ze Spowiedzi Świętej w czwartek, 31 grudnia, od godz. 16.00. W piątek, ze względu na przypadającą Uroczystość nie można celebrować Mszy Świętej wotywnej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa ale wypada przystąpić do Komunii Świętej wynagradzającej. Uwaga - odwiedziny chorych w domach, z tej samej racji, zamiast w piątek odbędą się w sobotę, 2 stycznia, od godz. 11 00.

Gdyby ktoś z chorych nie mógł w tym dniu przyjąć księdza, prosimy o informację. Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w sobotę o godzinie 7. 00.

 1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Pójdziemy ul. ul. Sopotnicka od dołu i od góry od godz. 14.00 - 3 księży. Porządek tygodniowy kolędy jest wywieszony w gablocie i będzie następujący:

10.Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza na zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, koncert kolęd w wykonaniu Mateusza Ziółko i zespołu Folk Power. Odbędzie się on w naszym parafialnym kościele dzisiaj o godz. 20.00. Zapraszamy!

11.Zapraszamy również na koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry ze Szczawnicy wraz z Orkiestrą z Gronkowa oraz zespołu „Juhasy” pod kierunkiem p. Ewy Zachwiei. Odbędzie się on w przyszłą sobotę, 2 stycznia, po Mszy Świętej o godzinie 17.00.

12.Natomiast w przyszła niedzielę, 3 stycznia, na Mszy Świętej o godzinie 12.00 będzie śpiewał chór „Hosanna” z dominikańskiej parafii Św. Barbary w Witebsku na Białorusi. Po Mszy Świętej odbędzie się krótki koncert kolęd białoruskich., polskich i niemieckich. Będą też rozprowadzane płyty. Koncerty chóru w naszym regionie współorganizują Miejskie Ośrodki Kultury w Nowym Targu i Szczawnicy. Zapraszamy serdecznie!

Intencje mszalne

I n t e n c j e  M s z a l n e

28 XII – 3 I 2016 r.

Poniedziałek

28 XII

Święto Świętych Młodzianków

 

615

† Helenę Sienkowicz z int. kuzynki Zofii z rodziną

700

1)   †† Józefa (on) i Annę Bocheńskich z int. dzieci

2)   †† Jana Zachwieję i rodziców

1700

†† Władysława i Zofię Zachwiejów

Wtorek

29 XII

 

615

1)  Dz.-bł. w int. Alicji i Józefa Gacków z okazji 52 rocz. ślubu z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej

2) † Andrzeja Racięgę z int. syna Andrzeja z rodziną

700

Dz.-bł. w int. Heleny i Jana z okazji 50 rocz. ślubu

1700

† Józefa (on) Wierciocha (16 rocz. śm.)

Środa

30 XII

 

615

† Czesława Wierciocha z int. rodziny Czajów

700

1) † Ludwikę Malinowską z int. pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

2) † Władysława Hamerskiego z int. córki Ewy z mężem i córką

1700

Nowennowe:

- W int. Anny i Sylwestra Słowików z dziećmi

- O zdrowie i bł. Boże dla Stanisławy i Jerzego Szczepaniaków z int. synów

- O zdrowie i potrzebne łaski dla córki Agnieszki

- W int. chorych ze Szczawnicy Niżej

 

Czwartek

31 XII

 

 

615

† Józefa (on) Mastalskiego z int. chrześnic Heleny i Hanny z rodziną

700

1) † Stanisława (on) Ciesielkę z int. syna Mieczysława z żoną

2) † Janusza Kurzawę z int. córki Sabiny z rodziną

3) † Wincentego Wierciocha z int. siostrzenic Anny i Wandy

1700

† Zdzisławę Ciesielkę z int. syna Jana z dziećmi i wnukami

I Piątek

1 I

 

600

† Pawła Fleszara (26 rocz. śm.) z int. żony Bronisławy

730

†† Janinę Witkowską (16 rocz. śm.) oraz męża Jana

900

†† Stanisława (on) Gabrysia oraz †† Stefanie i Jana Dziedzinów

1030

†† Jana, Józefa (on), Anielę Salamon oraz Irenę Ciesielkę

1200

† Ryszarda Sołtysa (11 rocz. śm.)

1700

† Michalinę i Tadeusza (13 rocz. śm. ) Wierciochów

I Sobota

2 I

Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorz z Nazjanzu

615

† Zofię Zachwieję z int. wnuczki z rodziną

2) † Henryka Ciesielkę z int. syna Zenona z rodziną

700

1) † Czesława Bocheńskiego (6 rocz. śm.)

2) Za parafian

1700

† Stanisława Mastalskiego z Barychowa (11 rocz. śm.)

II

Niedziela po Narodzeniu Pańskim

3 I

 

600

† Genowefę i Wacława Draganów z int. córki

730

† Salomeę i Wincentego Kacwinów

900

† Marię Kramarz (4 rocz. śm.) z int. córki Zofii z rodziną

1030

Za parafian

1200

†† Anielę i Józefa Niezgodów z int. syna z rodziną

1700

† Józefa (on) Wierciocha (28 rocz. śm.) z int. żony i syna z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Adwentu 13.12.2015 r.

Dzień Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, i 17.00. Nieszpory Niedzielne o godzinie 16.30. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę i przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać!
 2. Dzisiaj przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy o ofiarach i trudnościach tamtego czasu. Módlmy się za naszą Ojczyznę.
 3. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.
  1. W czasie Adwentu w dni powszednie rano sprawowana jest tylko jedna Msza Święta o godzinie 6.30. – Msza Święta roratnia. Wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież, serdecznie na nią zapraszamy. Pół godziny przed Roratami śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od środy zacznie się nowenna do Dzieciątka Jezus, stanowiąca bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
  2. W poniedziałek obchodzimy w liturgii święto Św. Jana od Krzyża.
  3. We wtorek wieczorem, z racji Jubileuszu Miłosierdzia, będzie Msza Święta wotywna o Miłosierdziu Bożym.
  4. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 17.00.
  5. W czwartek wieczorem w naszej świątyni będzie celebrowana Msza Święta wotywna ku czci Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Jak w każdym miesiącu będziemy modlić się za przyczyną Świętego Patrona za nas i cały naród. Po Mszy Świętej odbędzie się katecheza biblijna dla dorosłych.
   1. W piątek przygotowanie do Godziny Miłosierdzia od godziny 14.45.

10.W przyszłą niedzielę odbędzie się zmiana Tajemnic Różańcowych. Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą o godzinie 12.00.

11.W Roku Miłosierdzia szczególnie głęboko przeżyjmy przedświąteczną spowiedź. Odbędzie się ona w przyszły poniedziałek, tj. 21 grudnia, w godzinach od 8.30 do 10.00; od 10.30 do 12.00; od. 15.00 do 16.30 i od 18.00 do 19.30. Zachęcamy do podjęcia tego najważniejszego elementu naszych przygotowań do świąt w dniu, w którym będą do dyspozycji liczni kapłani. W ten sposób unikniemy zbytecznych problemów przed samymi świętami.

 

12.Osoby należące do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: ministrantów w poniedziałek po Mszy św. wieczornej; scholę dziecięcą w środę na godz. 16.00; Lektorów w środę po wieczornej Eucharystii; Akcję Katolicką w środę po Mszy Świętej wieczornej; Grupę Oazową gimnazjum i liceum w środę na godz. 18.15 na starą plebanię; Dzieci klas II wraz Rodzicami w czwartek na godz. 17.00; Grupę Oazową dzieci ze szkoły podstawowej w piątek na godz. 18.15; Grupę Młodzieżową w piątek po wieczornej Mszy Świętej.

13.Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, również dla dzieci, są dostępne na stoliku z prasą.

14.Bliskość Bożego Narodzenia kieruje nasze myśli ku potrzebom innych. Członkowie Parafialnego Oddziału „Caritas” po Mszach Świętych rozprowadzają świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W sklepach na terenie miasta rozpoczęła się także zbiórka żywności. Parafialny Odział oraz nowopowstałe szkolne Koło „Caritas” z zebranych produktów przygotują świąteczne paczki dla najuboższych rodzin. Z góry dziękujemy za dary serca!

15.Przypominamy o możliwości zapisywania się młodzieży na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Prosimy również o zgłoszenia rodziny, które chciałyby przyjąć na nocleg młodzież z zagranicy, która w ramach obchodów tego święta młodego Kościoła będzie przebywać w Szczawnicy między 20 a 25 lipca 2016 r. Można to uczynić możliwie jak najszybciej w zakrystii, kancelarii albo bezpośrednio u ks. Tomasza.

16.Jak co roku, w zakrystii można nabywać opłatki.

W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności † Marian Mastalski, zamieszkały Bereśnik 1. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu „Dobry Jezu…”

Intencje mszalne

I n t e n c j e M s z a l n e

14 XII – 20 XII 2015 r.

Poniedziałek

14 XII

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

630

1) † Wincentego Gacka z int. siostrzeńca Stefana Majerczaka z rodziną

2) † Izabelę Twardy z int. koleżanek córki Iwony z Nowego Targu i kolegi z Nowego Sącza

3) † Annę Lipczyńską z int. lokatorów bloku nr 3 oś. XX-lecia

1700

† Zenobię Bilnik (1 rocz. śm.) z int. córki z mężem i dziećmi

Wtorek

15 XII

 

630

1) †† Anielę i Michała Gondków

2) W int. sióstr Służebniczek z podziękowaniem za 125 lat pracy w Szczawnicy z prośbą o dalsze błogosławieństwo

3) † Tadeusza Wierciocha z int. Czesławy i Bolesława Malinowskich

1700

†† Renatę i Krzysztofa Oziębło z int. przyjaciół ze Szczawnicy

Środa

16 XII

 

630

1) † Jana Oleksego (31 rocz. śm.)

2) †† Stanisława (on) Szczepaniaka (37 rocz. śm.) i żonę Leontynę  oraz ich rodziców z int. syna Antoniego z rodziną

3) Dz.-bł. w int. Bronisława Kopciucha

1700

Nowennowe:

- Dz.-bł. z okazji 70 urodzin Jana

 

Czwartek

17 XII

 

630

1) † Stanisława (on) Salamona z int. Marka i Marii Czajów

2) † Tadeusza Drzyzgę z int. przyjaciół z Funduszu Wczasów Pracowniczych

3) † Stanisławę Węglarz z int. sióstr z Róży pani Anny Majerczak

4) † Ryszarda Salamona

1700

1) †† Marię Dziwik jej mężow: Seweryna Dziwika i Jana Świerza

Piątek

18 XII

 

630

1) Dz.-bł. w int. siostry Bogusławy „ze Skałki” z okazji imienin

2) † Zofię Czajkę z int. syna Michała

3) † Annę Wiercioch-Stec z int. Jana i Haliny Kalińskich

4) † Zofię Szczepaniak z int. Krzysztofa Pełezaka

1700

O zdrowie i bł. Boże oraz potrzebne łaski dla Ani

Sobota

19 XII

 

630

1) † Julię Klos z int. rodziny Klimczaków

2) † Agnieszkę Kapłaniak z int. wnuczek: Wiktorii i Natalii

3) † Eugeniusza Bieryta z int. Marka z synami Aleksandrem, Maciejem i Adamem

4) † Józefa (on) Wierciocha z int. rodziny Grzesiaków

1700

Dz.-bł. w int. ratowników GOPR ze Szczawnicy i Krościenka oraz ich rodzin z int. turystki z „Dzwonkówki”

IV

Niedziela Adwentu

20 XII

 

600

† Marię Słowik w rocz. śm.

730

†† Jadwigę Salamon i Franciszka Jurka (17 rocz. śm.)

900

† Annę Zdanowicz (3 rocz. śm.) z int. syna

1030

Za parafian

1200

†† Michała i Annę Słowików

1700

W int. członkiń VIII Róży Kobiet Matki Bożej Częstochowskiej, dla żyjących o Boże bł. i opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych o łaskę życia wiecznego

Designed byNet48.pl