Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia na XVI Niedzielę Zwykłą - 19 lipca 2015

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830, po nich zmiana tajemnic różańcowych. Msza Święta kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 a w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na tacę, którymi wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać!

 2. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.

 3. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie B. Czesława; w środę wspomnienie Św. Marii Magdaleny - w tym dniu Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 1900; we czwartek obchodzimy wspomnienie Św. Brygidy, zakonnicy - Patronki Europy; w piątek wspomnienie Św. Kingi, dziew., patronki drugorzędnej Diecezji Tarnowskiej; w sobotę – święto Św. Jakuba Apostoła. W tym dniu przypada również wspomnienie Św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych, stąd w sobotę po wieczornej Mszy Świętej będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych.

 4. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma, również dla dzieci, są dostępne na stoliku z prasą.

 5. Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej odbędzie się we czwartek po Mszy Świętej wieczornej.

 6. W cyklu wędrówek „Wytrwale wzwyż” Akcja Katolicka organizuje w przyszłą niedzielę wyjście na Górę Zamkową i Trzy Korony. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej.

 7. W ramach VIII Letniego Festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Szczawnica 2015, odbędzie się w najbliższą sobotę koncert zatytułowany: „Droga na Świętą Górę”. Pieśni Pątników”. Szczegóły na afiszach oraz na stronie www.muzykanadzdrojami.pl. Rozpoczęcie o godz. 2015.

 8. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że celem pozyskania finansowania na instalacje odnawialnych źródeł energii (ekologiczne kotły V generacji, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje solarne, termomodernizacja budynków), zarówno dla podmiotów instytucjonalnych, jak i gospodarstw indywidualnych, gmina potrzebuje uzyskać pewne informacje. Dokona się to przy pomocy ankiet, które pozwolą oszacować zapotrzebowanie na ekologiczne źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych oraz skalę przewidywanych kosztów. Burmistrz zachęca do pobrania i wypełniania stosownych ankiet, które są dostępne na stronie internetowej urzędu, albo w budynku Urzędu w pokoju 110. Pełna informacja w gablocie z ogłoszeniami.

 9. „Uzdrowisko Szczawnica” oraz NFZ zapraszają P. T. Mieszkańców Szczawnicy oraz osoby przebywające tutaj na wypoczynku na tradycyjną „Białą Niedzielę”. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów, badań spirometrycznych, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badań mammograficznych dla Pań objętych programem profilaktyki raka piersi. „Biała Niedziela” „U życiodajnych źródeł” – 26. lipca w godzinach od 1000 do 1600 w Inhalatorium w parku Górnym. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

 10. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej rozprowadza informacje o nowym systemie odbioru odpadów, w którym używa się kodów kreskowych przypisanych do poszczególnych gospodarstw. Odpady znajdujące się w pojemnikach i workach nieoznaczonych kodami niebawem nie będą odbierane. Dlatego P. T. Mieszkańcy, którym nie doręczono jeszcze tych informacji wraz z zestawem kodów kreskowych proszeni są o zgłoszenie się do siedziby MZGK przy ul. Zawodzie 2. Więcej informacji na www.mzgk.szczawnica.pl

Poniedziałek 20 VII Wspomn. Bł. Czesława

615 Za parafian

700 1) † Stanisława (on) Węglarza z int. rodziny Kitów

2) Dz. – bł. z okazji rocznicy ślubu Jana i Marii w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata dla całej

rodziny

3) † Piotra Przybockiego z int. siostry Anny

1900 1) † Antoniego Barwińskiego z int. żony z dziećmi i siostry z rodziną

2)+ Zofię Czajkę z int. rodziny Salamonów

Wtorek 21 VII

615 † Józefa (on) Zachwieję z int. syna Karola z żoną i wnuków

700

1) † Helenę Zachwieję z int. rodziny Rzońców

2) †† Michała i Adama Malinowskich w 30 rocznicę śmierci

3) † Władysława (on) Wójcika z int. Wandy i Lesława Kwiatkowskich z dziećmi i wnukami

1900 † Franka Rocci w 1 rocznicę śmierci

Poza parafią Ryszarda Kostrzewę z int. Pracowników Karczmy „U Polowacy”

Środa 22 VII Wspomn.św. Marii Magdaleny

615 † Władysława (on) Wierciocha w 1 rocznicę śmierci

700

1) Dz. – bł. za 56 lat małżeństwa Marii i Bogumiła

2) † Józefa (on) Szczepaniaka z int. siostry Małgorzaty z rodziną

3) † Marię Hurkałę z int. rodziny Sajdaków

1900

1) Nowennowe:

- o łaskę uzdrowienia dla Ewy

2) † Eugeniusza Bieryta z int. syna Henryka

Poza parafią 1) † Stanisława (on) Węglarza z int. rodziny Grabarów

 1. Andrzeja Zachwieję z int. rodziny Potępów

Czwartek 23VII Święto św.Brygidy

615 † Helenę Wykurz z int. rodziny Gorzałów

700

1) † Mariana Kozłeckiego

2) † Józefę Hamerską z int. Rozalii

3) † Władysławę Bartkowską z int. Ireny i Roberta z rodziną

1900

1) † Zbigniewa Malinowskiego

2) † Zofię Czerwińską z int. wnuka Marka z żoną i dziećmi

Poza parafią † Ryszarda Kostrzewę z int. Romana i Janusza

Piątek 24VII Wspom. św.Kingi

615

Dz. – bł. w int. Kingi z okazji imienin

700

1) †† Marię i Piotra Sopatów

2) † Ludwikę Malinowską w 30 dzień po śmierci z int. córki Marii z

rodziną

3) † Ryszarda Piecyka z int. siostry z rodziną

1900

1) Dz. – bł. w int. Anny Lizoń w 100 rocznicę urodzin

2) Dz. – bł. w int. Anny Lizoń z okazji imienin i 100 urodzin

poza parafią † Kazimierza Śliwińskiego z int. Kazimiery i Mariana Bieniasów

Sobota 25VII Święto św.Jakuba Apostoła

615

† Józefę Węglarz z int. córki Heleny z mężem

700

1) † Ludwikę Malinowską z int. córki

2) † Wincentego Gacka z int. rodziny Dutków

1900

1) W intencjach polecanych przez Grupę Modlitewną Królowej Pokoju

2) † Kazimierę Słowik z int. siostrzenicy z rodziną

poza parafią † Józefa (on )Zachwieję z int. rodziny Kwaśniewskich z Siennej

17 Niedziela Zwykła 26 VII

600 Za parafian

730 † Aleksandra (on) Różyckiego w 24 rocznicę śmierci

900 † Krzysztofa Walczaka w 11 rocznicę śmierci

1030 † Stanisława (on) Hendla w 3 rocznicę śmierci z int. żony i dzieci z rodzinami

1200 † Andrzeja Mastalskiego w rocz. śmierci oraz jego rodziców Annę i Jana

Park Dolny, 1600 –† Dariusza Hamerskiego z int. mamy

Sewerynówka, 1700 – † Marię Malinowską w 2 rocz. śm. z int. męża z dziećmi

1900 † Jana Koterbę z int. córki Katarzyny z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie

XV Niedziela Zwykła - 12 lipca 2015 r.

 

 

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Msza Święta kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 a w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700. Dodatkowa Msza Święta na Krzemieninach pod Prehybą dzisiaj o godzinie 1200. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Zostaną one tradycyjnie przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać!

 2. Po południu w kaplicy Św. Kingi odbędzie się projekcja filmu pt. „Kwatera Ł” oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli IPN. Szczegółowy program obchodów 60. rocznicy obławy na Krzemieninach znajduje się w gablocie Akcji Katolickiej.

 3. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.

 4. W poniedziałek – 13 lipca- obchodzimy wspomnienie ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników – patronów drugorzędnych diecezji. W tym dniu po Mszy Świętej wieczornej będzie Procesja Fatimska. O niesienie figury i przewodniczenie lipcowej modlitwie różańcowej prosimy tradycyjnie parafialny oddział Caritas.

 5. W środę wspomnienie Św. Bonawentury, bpa i dokt. Kość. W tym dniu Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 1900.

 6. W czwartek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Osoby ze Szczawnicy, które noszą szkaplerz karmelitański i chciałyby przystąpić do Bractwa Szkaplerza proszone są zgłoszenie się w kancelarii albo telefonicznie pod numerem podanym w gablocie z ogłoszeniami. Tam też szczegółowe informacje o Bractwie Szkaplerza.

 7. W ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w najbliższy piątek J. E. Ks. Bp Stanisław Salaterski odprawi w naszym kościele Mszę Świętą w intencji zaprzyjaźnionych krajów. Rozpoczęcie o godzinie 1600.

 8. W sobotę obchodzimy wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, prezb.

 9. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę wesprą Seminarium Duchowne w Tarnowie. W tym dniu po Nieszporach Niedzielnych odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.

 10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma, również dla dzieci, są dostępne na stoliku z prasą.

 11. W cyklu wędrówek „Wytrwale wzwyż” Akcja Katolicka organizuje w przyszłą niedzielę wyjście na Turbacz. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej.

 12. W ramach VIII Letniego Festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Szczawnica 2015, odbędzie się dzisiaj w naszym kościele koncert pt. „Jazz i Organy. Mistrzowskie Interpretacje”. Rozpoczęcie o godz. 2015. Natomiast za tydzień będzie to koncert zatytułowany: „Chopin na ludowo. Chopin i tradycja”. Szczegóły na afiszach oraz na stronie www.muzykanadzdrojami.pl

 13. W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Janusz Kurzawa zam. ul. Staszowa 7. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu

 


Intencje mszalne - od 13 do 19 lipca

Poniedziałek 13 VII Wspomn. ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta

615

† Tadeusza Drzyzgę z int. sąsiadów z budynku Eglender

700

1) †† Marię Szczepaniak w 5 rocz. śm., męża Józefa i syna Jana

2) † Marka Ciesielkę z int. rodziców

3) † Władysławę Ruchałę z int. rodziny Sępków

1900

† Paulinę Węglarz w 25 rocz. śm.

poza parafią

1) † Janusza Kozłowskiego z int. rencistów z Ochotnicy

2) † Władysławę Konieczną i z int. sąsiadów Moskalików i Jasiurkowskich

Wtorek 14 VII

615

† Stanisławę Węglarz z int. rodziny z Jaworek

700

1) † Kazimierza Czarnaka w 1 rocz. śm. z int. żony Agnieszki

2) † Wincentego Lorenza w 98 rocz. urodzin

3) † Kazimierza (on) Śliwińskiego z int. wnuczki Natalii

1900

Dz. – bł. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Grupy o. Pio oraz ich rodzin

Poza parafią

1) † Janusza Kozłowskiego z int. Związku Emerytów i Rencistów ze Szczawnicy

2) † Józefa (on) Zachwieję z int. rodzin Grubarczyków i Dudków z Jaworzna

Środa 15 VII Wspomn. św. Bonawentury

615

†† Henryka (on) Nizielskiego i zmarłych rodziców Bronisławę i Michała

700

1) †† Michała i Anielę Gondków

2) †† Annę i Kazimierza Naglików

3) † Annę Wypart z int. Zbigniewa z rodziną

1900

Nowennowe:

1)  o łaskę uzdrowienia dla Ewy

2)      dz.-bł. w int. Anny z okazji 48 rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i błog. Boże z int. męża i dzieci

Poza parafią

1) † Ryszarda Kostrzewę

2) † Kazimierza Śliwińskiego z int. rodziny Rzepeckich z Krakowa

Czwartek 16 VII Wspomn. NMP z Góry Karmel

615

†† Bogusława Pielaka i jego zmarłych rodziców Magdalenę i Józefa

700

1) †† Bogdana Mirgę (ojca), Bogdana Mirgę (Syna), Józefa (on) Oraczko i Antoniego Barwińskiego

2) † Marię Szczepaniak z int. kuzynki Heleny z rodziną

3) † Józefę Hamerską z int. córki Anny z rodziną

1900

† Janusza Polaczyka z int. żony z dziećmi

Poza parafią

Władysławę Konieczną i z int. sąsiadów z ul. Samorody

Piątek 17 VII

615

Dz. – bł. w int. rodziny Trojnarskich

700

 

1) † Stanisława (on) Węglarza z int. rodziny Kacprzyków ze Strzemieszyc

2) Dz. – bł. w int. członkiń Róży Żywego Różańca św. Maksymiliana Kolbe z prośbą o opiekę Matki Bożej oraz za zmarłe członkinie

3) † Andrzeja Polaczyka z int. teściowej

1900

† Marię Węglarz

poza parafią

1)† Ryszarda Kostrzewę z int. koleżanek i kolegów z firmy Womag

2) † Kazimierza Śliwińskiego z int. znajomych Zofii i Jacka

Sobota 18 VII Wspomn. Św. Szymona z Lipnicy

615

Józefa (on) Szczepaniaka z int. sąsiadów Bieńków

700

1) † Barbarę Majerczak w 1 rocz. śm. z int. męża i syna z rodziną

2) † Andrzeja Racięgę

3) † Piotra Grońskiego z int. chrześnicy z mężem

1900

† Izabelę Twardą z int. Sylwii z rodziną

poza parafią

1) † Janusza Kozłowskiego z int. Rodziny Gambarin z Włoch

2) † Ryszarda Kostrzewę z int. Grupy AA ze Szczawnicy

16 Niedziela Zwykła 19 VII

600

†† Julię, Filipa i Stefanię Klosów

730

† Karola Zachwieję „Dragonka” w dowód wdzięczności

900

†† Agnieszkę i Józefa Szczepaniaków z ul. Maćka zza Ławy

1030

†† za zmarłych z rodzin Wierciochów i Słowików

1200

†† Jakuba Warusia i Mieczysława Barnasia z int. żony z rodziną

Park Dolny, 16.00 –† Józefę Hamerską z int. stałych wiernych z kaplicy

Sewerynówka, 17.00 – † Piotra Wierciocha w 27 rocznicę śmierci

1900

†† Annę Słowik i syna Jakuba

poza parafią

Janusza Kozłowskiego z int. Związku Emerytów i Rencistów ze Szczawnicy

 

Ogłoszenia - XV Niedziela Zwykła - 12 lipca 2015 r.

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Msza Święta kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 a w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700. Dodatkowa Msza Święta na Krzemieninach pod Prehybą dzisiaj o godzinie 1200. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Zostaną one tradycyjnie przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać!

 2. Po południu w kaplicy Św. Kingi odbędzie się projekcja filmu pt. „Kwatera Ł” oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli IPN. Szczegółowy program obchodów 60. rocznicy obławy na Krzemieninach znajduje się w gablocie Akcji Katolickiej.

 3. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.

 4. W poniedziałek – 13 lipca- obchodzimy wspomnienie ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników – patronów drugorzędnych diecezji. W tym dniu po Mszy Świętej wieczornej będzie Procesja Fatimska. O niesienie figury i przewodniczenie lipcowej modlitwie różańcowej prosimy tradycyjnie parafialny oddział Caritas.

 5. W środę wspomnienie Św. Bonawentury, bpa i dokt. Kość. W tym dniu Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 1900.

 6. W czwartek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Osoby ze Szczawnicy, które noszą szkaplerz karmelitański i chciałyby przystąpić do Bractwa Szkaplerza proszone są zgłoszenie się w kancelarii albo telefonicznie pod numerem podanym w gablocie z ogłoszeniami. Tam też szczegółowe informacje o Bractwie Szkaplerza.

 7. W ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w najbliższy piątek J. E. Ks. Bp Stanisław Salaterski odprawi w naszym kościele Mszę Świętą w intencji zaprzyjaźnionych krajów. Rozpoczęcie o godzinie 1600.

 8. W sobotę obchodzimy wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, prezb.

 9. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę wesprą Seminarium Duchowne w Tarnowie. W tym dniu po Nieszporach Niedzielnych odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.

 10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma, również dla dzieci, są dostępne na stoliku z prasą.

 11. W cyklu wędrówek „Wytrwale wzwyż” Akcja Katolicka organizuje w przyszłą niedzielę wyjście na Turbacz. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej.

 12. W ramach VIII Letniego Festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Szczawnica 2015, odbędzie się dzisiaj w naszym kościele koncert pt. „Jazz i Organy. Mistrzowskie Interpretacje”. Rozpoczęcie o godz. 2015. Natomiast za tydzień będzie to koncert zatytułowany: „Chopin na ludowo. Chopin i tradycja”. Szczegóły na afiszach oraz na stronie www.muzykanadzdrojami.pl

 13. W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Janusz Kurzawa zam. ul. Staszowa 7. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu

Ogłoszenia duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła - 28 czerwca 2015 r.

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory świąteczne o godz. 1830. Msza Święta kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 a w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700.

 2. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia. Do wtorku włącznie codziennie po wieczornej Mszy Świętej będzie nabożeństwo czerwcowe.

 3. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Świętych Piotra i Pawła, Apostołów. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 700, 900, 1700 i 1900. Składka w tym dniu, tzw. świętopietrze, jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

 4. We wtorek mija 30 lat od erygowania kapliczek-stacji Drogi Krzyżowej przy naszym Kościele. Po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na okolicznościowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 5. W środę Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 1900.

 6. We czwartek obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, zaś w piątek święto Św. Tomasza, Apostoła. Z ze względu na rangę tych świąt, pomimo, iż jest to pierwszy czwartek i piątek miesiąca, nie można celebrować Mszy wotywnych o Chrystusie Wiecznym Kapłanie (w czwartek) ani o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (w piątek). Zachęcamy jednak do korzystania z sakramentu pokuty przed pierwszym piątkiem. Możliwość spowiedzi: w środę od godziny 1800; w czwartek od godziny 1800 (równocześnie cicha adoracją Najświętszego Sakramentu) i w piątek od godziny 1600. Msze Święte ze składką na misje w piątek tradycyjnie o godz. 700, 1700 i 1900. Do chorych udamy się od godziny 1100.

 7. W sobotę Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godzinie 700.

 8. Szczawnicki Chór Kameralny, w ramach V Festiwalu „Barokowe Eksploracje”, zaprasza na koncert pt. „Włoskie źródła”. Artyści z krajów wyszehradzkich zaprezentują dzieła wczesnobarokowych mistrzów. Koncert odbędzie się w środę, 1 lipca,  w Dworku Gościnnym o godzinie 2000. Szczegóły na afiszach.

 9. W soboty lipca w naszym kościele będą odbywać się koncerty w ramach VIII Letniego Festiwalu „Muzyka nad Zdrojami” Szczawnica 2015. Pierwszy z nich, zatytułowany „Początek lata. Muzyka i poezja” odbędzie się w najbliższą sobotę. Wystąpi Krakowskie trio stroikowe. Recytacja – Anna Polony. Szczegóły na plakatach. Rozpoczęcie w najbliższą sobotę o godzinie 2015.

 10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma są dostępne na stoliku z prasą.

 11. W najbliższym czasie organizowane będą pielgrzymki do Tuchowa (2 lipca) i do Częstochowy (12 lipca). Szczegóły w gablocie Akcji Katolickiej i na jej stronie internetowej. Można tam również znaleźć informacje na temat wędrówek z cyklu „Wytrwale wzwyż”. W przyszłą niedzielę wyprawa do Lewoczy. W programie udział we Mszy Świętej odpustowej pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Zapisy do piątku.

 12. W tym roku mamy wyjątkowo dużo pogrzebów - w całym ubiegłym było ich 52 a w tym półroczu jest ich już 39. W związku z tym wydłuża się czas oczekiwania na odprawienie Mszy Świętych przyjmowanych przy okazji pogrzebów. Aby skrócić ten czas, część zaległych intencji nasi księża mogliby odprawić w czasie wakacyjnych urlopów. W takich przypadkach, pomimo iż Msza Święta byłaby celebrowana poza parafią, modlilibyśmy się równocześnie w intencji zmarłego na Mszy Świętej w naszym kościele. Rodzina i znajomi mogliby wówczas w tej Mszy uczestniczyć na miejscu, łącząc się duchowo z kapłanem celebrującym poza parafią. Oczywiście zawsze czynilibyśmy to za zgodą rodziny zmarłego, zainteresowanej tym, aby ogarnąć go modlitwą możliwie jak najszybciej. W tym tygodniu w spisie intencji pojawiły się dwie takie Msze Święte. Jeżeli jakaś rodzina byłaby zainteresowana takim rozwiązaniem w następnym tygodniu, prosimy o kontakt.

 13. W ubiegłym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Ludwika Malinowska zam. przy ul. Św. Krzyża 7, śp. Józef Mastalski zam. przy ul. Głównej 188 oraz śp. Czesław Wiercioch, zam. Oś. XX-lecia 6/8. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu…

Intencje mszalne - od 29 czerwca do 5 lipca 2015Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

29 VI

ur. Piotra i Pawła

600

† Ryszarda Piecyka – od Pichniarczyków, Ireny Szymańskiej oraz sąsiadów z ulicy Ogrodowej

700

W intencji księdza Piotra – z okazji imienin – dziękczynno-błagalna

900

†† o. Adama Kozłowski, o. Mariana i †† Benedyktynów

1700

W intencji Leokadii i Leszka Szczepaniaków – z okazji 35. rocznicy ślubu – dziękczynno-błagalna – od rodziców

1900

†† Władysława Pałkę i jego † żonę Stanisławę

poza parafią

Ryszarda Kostrzewę – od pracowników „GS” w Szczawnicy

Wtorek

30 VI

615

† Wojciecha Jarzynę

700

1) W intencji Pani Lucyny z Akcji Katolickiej – z ok. imienin

2) † Ryszarda Kostrzewę – od rodziny Hebdów

1900

†† Eugenię i Józefa Słowików oraz †† Zofię i Jana Mastalskich

Środa

1 VII

615

† Marię Szczepaniak – od Zespołu Regionalnego przy OSP w Szczawnicy

700

1) †† Agnieszkę i Jana Słowików oraz † córkę Jadwigę

2) † Irenę Uliasz – od Dyrekcji i pracowników PKO w Szczawnicy

1900

Nowennowe:

 1. o łaskę uzdrowienia dla Ewy
 2. w intencji Mateusza – z okazji 18. urodzin – dz.-bł.

Czwartek

2 VII

615

† Józefę Hamerska – od VIII Róży Kobiet M. B. Częstochowskiej

700

1) † Tadeusza Kurzydło – w 3. rocznicę śmierci – od żony i dzieci

2) †† Janinę Węglarz, Marię i Stanisława Zmarlików

1900

† Józefę Gabryś – w 2. rocznicę śmierci

poza parafią

Ryszarda Kostrzewęod Zarządu i pracowników biura Gminnej Spółdzielni

I Piątek

miesiąca

3 VII

615

† Andrzeja Polaczyka – od rodziny Krzysztofiaków

700

W intencji księdza Tomasza – z okazji imienin – dz.-błagalna

1700

†† Siostry z Róży Anny Majerczak

1900

†† Marię i Jana Kontunów

Sobota

4 VII

615

† Annę Stopkę – od wnuczek: Oli i Marii z rodzinami

700

1) † Piotra Przybockiego – od szwagra Józefa z rodziną

2) † Józefa Szczepaniaka – od Bernadetty i Władysława Jankowiaków z Grywałdu

1900

†† Anielę i Michała Gondków

Niedziela

5 VII

600

Za parafian

730

† Marię Ciężkowską – od VI Róży Matek

900

†† Siostry z XV Róży oraz za dusze w czyśćcu

1030

† Marię Waligórę – w 8. rocznicę śmierci

1200

W intencji Małgorzaty i Zbigniewa – z okazji 40. r. ślubu – dz. - bł.

Park Dolny, 16.00 – †† Elżbietę i Józefa Majerczaków z ulicy Wygon

Sewerynówka, 17.00 – † Józefa Węglarza – w 10. rocznicę śmierci

1900

† Józefa Bryniarskiego – w 22. rocznicę śmierci – od synówOgłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela Zwykła - 5 lipca 2015 r.

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Msza Święta w kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 a w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700.

 2. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia.

 3. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – patronki współpracy misyjnej w diecezji tarnowskiej.

 4. W środę wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera. W tym dniu Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy połączona z Mszą Świętą o godz. 1900.

 5. W sobotę święto św. Benedykta, Opata Patrona Europy.

 6. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma są dostępne na stoliku z prasą.

 7. Związek Podhalan organizuje Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 113 rocznicę postawienia krzyża na Bryjarce. Odbędzie się ono w najbliższy piątek, 10 lipca. Rozpoczęcie o godz. 1600 przy Kaplicy w Parku Górnym, zakończenie przy krzyżu na Bryjarce. Zapraszamy.

 8. W najbliższą niedzielę organizowana będzie pielgrzymka do Częstochowy. Szczegóły w gablocie Akcji Katolickiej. Można tam również znaleźć informacje na temat wędrówek z cyklu „Wytrwale Wzwyż”. W przyszłą niedzielę wyprawa na Krzemieniny pod Przehybą. W programie Msza Święta i poświęcenie krzyża.

 9. W ramach VIII Letniego Festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Szczawnica 2015, w przyszła niedzielę odbędzie się w naszym kościele koncert zatytułowany „Jazz i Organy. Mistrzowskie Interpretacje”. Wystąpią Jan Bokszczanin i Robert Majewski. Szczegóły na afiszach. Rozpoczęcie o godz. 2015.

 10. Dziękujemy za pozytywne przyjęcie rozwiązania problemu kumulacji Mszy Świętych przyjmowanych przy okazji pogrzebów. W nadchodzącym tygodniu każdego dnia będą celebrowane przez naszych księży Msze Święte poza parafią, a my będziemy się modlić w intencji zmarłych na Mszach odprawianych w naszym kościele. Rodzina i znajomi będą mogli uczestniczyć na miejscu, łącząc się duchowo z kapłanem celebrującym poza parafią. Jeżeli jeszcze jakaś rodzina byłaby zainteresowana takim rozwiązaniem w następnych tygodniach, prosimy o kontakt.

 11. W ubiegłym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Stanisłąw Ciesielka zam. . os. XX-lecia 2/31 oraz śp. Józef Zachwieja, zam. ul. Kowalczyk 5a. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu…

Intencje mszalne - od 6 do 12 lipca

Ponie-

działek

6 VII

615

 1. † Witolda Westrycha w 5 rocznicę śmierci

 2. † Tadeusza Hamerskiego z int. żony

700

1) † Marię Gwóźdź z int. męża z córką

2) †† Annę i Karolinę Kamińskie

1900

†† Michalinę i Józefa Salamonów i zmarłych rodziców

poza parafią

 1. Stanisława (on) Węglarza z int. rodziny Wdowskich

 2. Andrzeja Zachwieję z int. rodziny Witkowskich z Jabłonki

Wtorek

7 VII

615

† Anielę Gondek z int. sióstr z róży p. Anny Majerczak

700

1) † Stanisława (on) Słowika z int. koleżanek i kolegów z pracy syna

2) † Franciszka (on) Stopiaka w 3 rocz. śmierci z int. Kingi i Roberta z rodziną

1900

†† Zofię i Stanisława Wójcików w rocznicę śmierci

Poza parafią

Ryszarda Kostrzewę

Środa

8 VII

615

† Kazimierza Śliwińskiego z int. Magdaleny Jacak

700

1) † Jana Warusia w 21 rocznicę śmierci

2) † Annę Lipczyńską z int. rodzin Ciesielków i Warzechów

1900

Nowennowe:

 1. o łaskę uzdrowienia dla Ewy

 2. dz.-bł. w int. s. Marii ze Skałki

Poza parafią

 1. Stanisława (on) Węglarza z int. sąsiadów z ul. Skotnickiej

 2. Andrzeja Zachwieję z int. strażaków z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Targu

Czwartek

9 VII

615

†† Halinę, zięcia Janusza oraz Helenę i Cecylię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

700

1) † Józefę Hamerską z int. kuzynki Alicji z Wiednia z rodziną

2) †† Izabelę Twardy oraz męża Andrzeja z int. sąsiadów

1900

†† Józefa (on) i Marię Węglarzów oraz syna Czesława z żoną Joanną

poza parafią

Elżbietę z int. siostry Heleny

Piątek

10 VII

615

† Annę Lipczyńską z int. sąsiadów z klatki

700

 

 1. † Stanisława Węglarza z int. rodziny Bagińskich ze Strzemieszyc

 2. O silną wiarę i światło Ducha Św. dla Wiktora z okazji 25 urodzin

1900

Dz.-bł. w int. Jagody z okazji 1 rocznicy urodzin

poza parafią

Ryszarda Kostrzewę z int. koleżanek i kolegów z firmy Womag

Sobota

11 VII

615

† Stanisława Salamona z int. dzieci z rodzinami

700

1) † Andrzeja Twardego w 10 rocz. śmierci

2) †† Władysława (on) i Anielę Mastalskich i za zmarłych rodziców

1900

Dz.-bł. z okazji 40 rocznicy ślubu Anny i Adama Jarosik

poza parafią

 1. Stanisława (on) Węglarza z int. sąsiadów z ul. Pod sadami

 2. Andrzeja Zachwieję z int. rodziny Opytów

15

Niedziela

Zwykła

12 VII

 

600

†† Julię, Filipa i Stefanię Klosów

730

†† Stanisława (on) i Cecylię oraz ich brata Kazimierza, zięcia Franciszka z int. Krystyny z rodziną

900

†† Henryka, Zofię i Jakuba Hamerskich

1030

† Zofię Baziak w 3 rocz. śmierci, Marię i Józefa Bielów oraz Helenę i Jana Ciwińskich

1200

Za parafian

Park Dolny, 16.00 –Dz.-bł. w 40 rocznicę ślubu Ryszarda i Krystyny Salamon ów

Sewerynówka, 17.00 – † Józefa Hamerskiego w 46 rocznicę śmierci i syna Jakuba

1900

†† Władysławę i Franciszka Wójcikiewiczów

Ogłoszenia duszpasterskie

Odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 21 czerwca 2015 roku

 1. Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200, z procesją eucharystyczną, oraz o 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Po Nieszporach zmiana tajemnic różańcowych, a po wieczornej Mszy Świętej, czyli około godziny 2000 koncert zatytułowany „Matce Miłosierdzia” w wykonaniu scholi dziecięcej „Ziarenka Nadziei” z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Zapraszamy!

 2. Serdecznie dziękujemy ks. Wojciechowi Wernerowi, proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, za głoszone przez całą niedzielę okolicznościowe kazania. Bóg zapłać!

 3. Witamy serdecznie wszystkich Gości - Kuracjuszy oraz Turystów - zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia. Codziennie po wieczornej Mszy Świętej będzie nabożeństwo czerwcowe.

 4. W środę obchodzimy Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. W tym dniu Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z Mszą Świętą o godz. 1900.

 5. W najbliższy czwartek wieczorem będzie Msza Święta wotywna ku czci św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, patrona Parafii, naszej Ojczyzny i Akcji Katolickiej. Będziemy się starali odprawiać taką Mszę w każdym miesiącu i modlić się za przyczyną Świętego Patrona za nas i cały naród. Po tej Mszy Świętej odbędzie się katecheza dla dorosłych. Kolejna katecheza biblijna – tym razem poprowadzi ją ks. dr Mirosław Łanoszka – biblista z Tarnowa, pracujący w UPJPII w Krakowie - serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

 6. W piątek kończymy rok szkolny i katechetyczny. Dziękczynna Msza Święta dla dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej oraz ze Szkoły Zawodowej będzie o godz. 800. W miarę możności zapraszamy także nauczycieli i rodziców, a przynajmniej ich przedstawicieli.

 7. Od przyszłej niedzieli, w każdą niedzielę przez całe wakacje, będą po południu dodatkowe Msze Święte – w kaplicy w Parku Dolnym o godzinie 1600 i w kaplicy na Sewerynówce o godz. 1700.

 8. W następny wtorek, 30 czerwca, mija 30 lat od erygowania kapliczek-stacji Drogi Krzyżowej przy naszym Kościele. Prosimy aby mieszkańcy poszczególnych ulic odpowiedzialnych za ich utrzymanie, zatroszczyli się w nadchodzącym tygodniu o ich posprzątanie i udekorowanie. Pragniemy uczcić tę rocznicę specjalną drogą krzyżową.

 9. Osoby należące do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: Ministrantów w poniedziałek na godz. 1800; scholę dziecięcą w czwartek na godz. 1700.

 10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma są dostępne na stoliku z prasą.

 11. W ostatnią sobotę czerwca będzie organizowana Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegóły w gablocie parafialnej.

Intencje mszalne - od 22 do 28 czerwca 2015

Poniedziałek

615 –         1) †† Bronisława i Annę Zarotyńskich oraz † Kazimierza

2) † Marię Bartkowską z int. rodziny Malinowskich

700 – 1) W intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania o obfite owoce tego Sakramentu w ich życiu

2) O zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa z int. koleżanek i kolegów z Centrum Wczasowo-Leczniczego Solar SPA

1900 –       1) † Jana Węglarza (30 rocz. śm.) oraz żona Władysława (ona) z int. córki

2) † Zofię Czajkę z int. brata Józefa Słowika

Wtorek

615 –         † Mariana Słowika z int. kuzynki Zofii z rodziną

700 – 1) † Jana Gabrysia

2) †† Jana i Katarzynę Mastalskich

1900 – 1) Dz.-bł. w int. Klaudii Symeli z okazji 18 rocz. urodzin z int. dziadków

2) † Annę Wiercioch – Stec z int. córki Gabrieli z mężem i dziećmi

Środa

615 –         1) † Stanisława (on) Węglarza z int. rodziny Czajów z Miedziusia

2) † Marię Ciężkowską z int. sąsiadów

700 –         1) †† Jana i Roberta Warusiów

2) † Jana Mikołajczyka z okazji imienin

1900 – Nowennowe:

– O łaskę uzdrowienia dla Ewy

– Dz.-bł. w int. ks. Piotra z prośbą o opiekę Maryji

– O nawrócenie i wyzwolenie z nałogu wnuka Adama z int. Jadwigi

2) † Zofię Szczepaniak z int. sąsiadek

Czwartek

615 –         1) † Jana Biela z int. Maćka Ondycza z rodziną

2) † Bolesława Hamerskiego (19 rocz. śm.)

700 –         1) Dz.-bł. w 10 rocz. ślubu Anny i Sylwestra Słowików oraz o Boże bł. dla dzieci

2) † Helenę Kotarską z int. koleżanek z Urzędu Pocztowego w Szczawnicy

1900 – 1) W intencjach polecanych przez Grupę Modlitewną Królowej Pokoju

2) W intencji Ojczyzny za wstawiennictwem św. Wojciecha

3) † Julię Klos z int. wnuka Roberta

Piątek

615 –         1) †† Helenę Aksamit (1 rocz. śm.) i Józefa (on) Aksamita

2) † Tadeusza Saratę z int. rodziny Saratów

700 –         1) †† Władysławę Konieczną, Władysława Koniecznego i żonę Julię

2) †† Pawła i Marię Mikołajczków i syna Ludwika

1900 – 1) † Władysława (on) Bukowskiego z okazji imienin

2) † Stanisława (on) Węglarza z int. żony Michaliny

Sobota

615 –         1) †† Władysława (on) Walkowskiego oraz Jana i Władysławę Ciesielków

2) † Jana Szczepaniaka z int. szwagra Władysława

700 –         1) † Władysława (on) Wójcika

2) † Władysława (on) Gomonowicza

1900 – 1) † Władysława (on) Zachwieję

Niedziela

600 –         †† Stanisławę i Jana Wierciochów oraz Agnieszkę i Tadeusza Zachwiejów

730 –         †† Władysławę i Jana Salamonów

900 –         †† Kazimierza Tylkę i Piotra Zachwieję

1030 – Dz.-bł. w int. Marty i Macieja Hamesrskich w 10 rocz. ślubu z int. rodziców

1200 – Dz.-bł. w int. sióstr XV Róży Matek o zdrowie i bł. Boże

Park Dolny    1600 – Za Parafian

Sewerynówka 1700 – † Władysława (on) Czaję

1900 – † Jana Szczepaniaka z int. żony z rodziną

Designed byNet48.pl