Og?oszenia Parafialne

Ogłoszenia - Uroczystość Chrystusa Króla - 20 listopada 2016 r.

1.Msze Święte w naszym kościele będą o godzinie: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 oraz 17.00. Na każdej z nich Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Nieszpory za zmarłych o godzinie 16.30 a następnie zmiana Tajemnic Różańcowych.

2.Witamy serdecznie Szanownych Gości - Kuracjuszy oraz Turystów, zachęcając, aby uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach Świętych bieżącego tygodnia. Tradycyjnie: w środę wieczorem - Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy; w piątek nabożeństwo Godziny Miłosierdzia wraz z Koronką o godz. 14.45. Codziennie wypominki o godzinie 16.30 z różańcem za zmarłych.

3.W poniedziałek Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, we wtorek św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, w czwartek św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy męczenników.

4.W czwartek wieczorem w naszej świątyni będzie celebrowana Msza Święta wotywna ku czci Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, patrona parafii i Akcji Katolickiej. Jak w każdym miesiącu będziemy modlić się za przyczyną Świętego Patrona za nas i cały naród. Po Mszy Świętej odbędzie się katecheza biblijna dla dorosłych.

5.Grupa Młodzieżowa zaprasza na adorację dziękczynną za Światowe Dni Młodzieży w piątek na godzinę 18.00.

6.Organizujemy wyjazd na diecezjalne spotkanie młodzieży do Nowego Sącza w sobotę 26 listopada. Wyjazd o 11.30 spod „Halki”. Zapisy u ks. Tomasza.

7.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i Adwent. Zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. o godz. 12.00.

8. Osoby należące do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: grupę oazową starszą w środę po Mszy św. wieczornej do biblioteki; lektorów w czwartek po Mszy św. wieczornej; scholę dziecięcą w piątek na godz. 16.00; grupę oazową młodszą w piątek  po Mszy św. wieczornej do biblioteki; kandydatów na ministrantów w sobotę na godz. 8.00; grupę Pomocników Maryi w sobotę na godz. 9.30 do biblioteki.

9.Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej - Gość Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, również dla dzieci, są dostępne na stoliku z prasą. Kalendarze Rolnicze na rok 2017 można nabywać w zakrystii.

10.Jak co roku pragniemy pomóc w przygotowaniu paczek świątecznych dla polskich rodzin mieszkających na Ukrainie. Potrzebne są słodycze, podstawowe kosmetyki i żywność długoterminowa. Dary można przynosić na plebanię do ks. Tomasza do 25 listopada.

11.Kolejne zajęcia w ramach kursu „Opieka nad przewlekle i nieuleczalnie chorym w domu”, odbędzie się w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej.

12.W ubiegłym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności † Maria Owsianka zam. Kunie 1a; † Zdzisław Mastalski, zam. ul. Główna 188; † Marek Suder zam. ul. Flisacka 2a; † Wiktor Wyrostek zam. ul. Główna 147; † Maria Malinowska zam. ul. Groń 1. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu…

Intencje mszalne od 21 listopada do 27 listopada 2016 r.

Poniedziałek

21 XI

615

† Helenę Mastalską z int. Barbary i Stanisława Kołodziejów

700

1) †† Stanisława (on) i Stefanię Mastalskich

2) Dz.-bł. w int. Anny i Stefana w 30 rocz. ślubu z int. siostry Barbary

1700

†† Annę i Władysława Dudów

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

Wtorek

22 XI

Św. Cecylii

 

615

 

†† Helenę i Mariana Adamczyków

700

1) †† Jana i Karola Zachwiejów

2) †† Jana i Bronisławę Zachwiejów oraz syna Karola

1700

† Jana Majerczaka z int. żony Heleny z dziećmi i rodzinami

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

Środa

23 XI

 

 

615

 

† Zbigniewa Markesa z int. Andrzeja Bogdana z rodziną

700

† Janusza Fleszara z okazji imienin z int. mamy Bronisławy

Poza parafią

1) † Zofię Polaczyk z int. Stefana Polaczyka z rodziną

2) † Helenę Adamczyk z int. pracowników firmy Sapa z Chrzanowa

1700

Nowennowe:

- O łaskę zdrowia dla brata Krzysztofa

- W int. Kingi, Aliny i Patryka z prośbą o Boże bł. dobre wybory życiowe i pracę

- W int. uczestników pielgrzymki do Łagiewnik

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

Czwartek

24 XI

Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

 

615

 

† Leokadię Kuberską z int. córki Ireny z dziećmi i rodzinami

700

1) † Władysława Sobkowicza (4 rocz. śm.)

2) †† siostry z III Róży Matek Matki Bożej Niepokalanej

Poza parafią

1) † Zofię Polaczyk z int. Pawła Kucharskiego

2) † Helenę Adamczyk z int. rodziny Głowaczów z Trzebini

1700

W int. Ojczyzny za przyczyną św. Wojciecha

 

 

 

 

 

Piątek

25 XI

 

 

 

615

 

1) † Katarzynę Lizoń

2) †† Tomasza Słowika, rodziców i rodzeństwo

700

1) † Katarzynę Lizoń z int. rodziny Lizoniów

2) † Zdzisława Malinowskiego z int. mamy i rodziny

Poza parafią

1) † Zofię Polaczyk z int. pracowników PKO BP o. Szczawnica

2) † Helenę Adamczyk z int. Beaty Chlipały z Kluszkowiec z rodziną

1700

W int. polecanych przez grupę modlitewną Królowej Pokoju

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

 

Sobota

26 XI

 

 

615

 

1) † Jadwigę Niezgodę z int. córki i syna

2) † Romana Barnasia z int. syna z rodziną

700

1) † Józefa (on) Berszakiewicza

2) †† Annę Słowik, jej rodziców i syna Jakuba z żoną

Poza parafią

1) † Zofię Polaczyk z int. Marii Kucharskiej

2) † Helenę Adamczyk z int. Janusza z Trzebini

1700

†† Andrzeja i Izabelę Twardych

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

Uroczystość Chrystusa Króla

27 XI

 

 

600

 

Za parafian

730

† Krystynę Szlachtę (1 rocz. śm.) z int. syna z rodziną

Poza parafią

1) † Zofię Polaczyk z int. rodziny Majerczaków

2) † Helenę Adamczyk z int. pracowników hotelu Solar SPA

900

† Waldemara Pragę (4 rocz. śm.)

(poza: gr. † Marię Szulc i † Tomasza Węglarza)

1030

††Katarzynę i Jana Saratów, synów Józefa i Stanisława (25 rocz. śm.) Katarzyny

1200

† Władysława (on) Ciesielkę Kubasa

1700

†† Annę, Antoniego i Józefa

Og?oszenia - XXXIII Niedziela zwyk?a - 13 listopada 2016 r.

Dzie? Solidarno?ci z Ko?cio?em Prze?ladowanym

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 oraz 17.00. Nieszpory za zmar?ych o godzinie 16.30 a nast?pnie Nowenna przed Uroczysto?ci? Chrystusa Krla. Serdecznie dzi?kujemy za sk?adane dzisiaj na tac? ofiary na cele inwestycyjne w parafii. Bg zap?a?!
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystw, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Tradycyjnie: we wtorek wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Bo?ym Mi?osierdziu; w ?rod? wieczorem - Nowenna do M.B. Nieustaj?cej Pomocy; w pi?tek nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? o godz. 14.45. Codziennie wypominki o godzinie 16.30, a nast?pnie, do pi?tku w??cznie, Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyj?cia Jezusa za Krla i Pana i Msza ?wi?ta.
 3. W czwartek wspomnienie ?w. El?biety W?gierskiej, w pi?tek wspomnienie b?. Karoliny Kzkwny, w sobot? b?. Salomei.
 4. W 100 rocznic? ?mierci Henryka Sienkiewicza, patrona Szko?y Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, okoliczno?ciowa Msza ?wi?ta w ?rod? o godz. 9.00.
 5. Na zako?czenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi?osierdzia, w sobot? 19 listopada 2016 roku, w przeddzie? Uroczysto?ci Chrystusa Krla Wszech?wiata, w sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w krakowskich ?agiewnikach zostanie dokonany Jubileuszowy Akt Przyj?cia Chrystusa za Krla i Pana. Ze wzgl?du na warunki atmosferyczne parafialna pielgrzymka uda si? wy??cznie na Msz? ?wi?t? o godzinie 12.00. Wyjazd z przystanku pod D. H. Halka o godzinie8.30. Koszt, szacowany w granicach kilkudziesi?ciu z?otych, b?dzie zale?ny od ilo?ci ch?tnych. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii, rwnie? telefonicznie jeszcze do poniedzia?ku. Gor?co zach?camy!
 6. W przysz?? niedziel? na zako?czenie roku liturgicznego oraz Jubileuszu Mi?osierdzia i Chrztu Polski dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyj?cia Chrystusa za Krla i Pana.
 7. Osoby nale??ce do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: schol? dzieci?c? w ?rod?na godz. 16.00; Akcj? Katolicka w ?rod? po wieczornej Mszy ?wi?tej; ministrantw w czwartek po wieczornej Mszy ?wi?tej, grup? Pomocnikw Maryi w czwartek na godz. 16.00 do biblioteki, Dzieci przygotowuj?ce si? do I Komunii ?wi?tej wraz z Rodzicami w pi?tek na godzin? 17.00; grup? oazow? m?odsz? oraz Grup? m?odzie?ow? Adonai w pi?tek po wieczornej Mszy ?wi?tej.
 8. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik (b?dzie dost?pny od poniedzia?ku), Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, rwnie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?. Kalendarze Rolnicze na rok 2017 mo?na nabywa? w zakrystii.
 9. Dzi?kujemy za w??czenie si? w akcj? Okulary dla Afryki. Je?eli kto? ma u?ywane okulary korekcyjne bez tzw. cylindrw lub przeciws?oneczne, prosimy ?eby, zamiast je wyrzuca?, z?o?y? je do pude?ka znajduj?cego si? na o?tarzu od strony figury Ojca Pio. Akcja trwa do wtorku - szczeg?y w gablocie z og?oszeniami.
 10. Jak co roku pragniemy pomc w przygotowaniu paczek ?wi?tecznych dla polskich rodzin mieszkaj?cych na Ukrainie. Potrzebne s? s?odycze, podstawowe kosmetyki i ?ywno?? d?ugoterminowa. Dary mo?na przynosi? na plebani? do ks. Tomasza do 25 listopada.
 11. Kolejne zaj?cia w ramach kursu Opieka nad przewlekle i nieuleczalnie chorym w domu, odb?dzie si? w poniedzia?ek po Mszy ?wi?tej wieczornej.

Intencje mszalne od 14 listopada do 20 listopada 2016 r.

Poniedzia?ek

14 XI

615

Zofi? i Izydora Ga?uszkw z int. crki El?biety z rodzin?

700

1) Mari?, Pelagi? i Jzefa Jankowiakw

2) Stanis?awa (on) Zachwiej?

Poza parafi?

Leokadi? Kubersk? z int. rodziny Lorentzw

1700

Juli?, Salome? i Wojciecha Gackw

Wtorek

15 XI

615

Barbar? Pola?sk? z int. rodziny ?yczewskich

700

1) Cecyli?, Romana Korlatowiczw i dziadkw

2) Mari? Warzech? (3 rocz. ?m.)

Poza parafi?

Janin? Tumi?sk? z int. Krystyny Sowy z rodzin?

1700

Janusza Polaczyka (6 rocz. ?m.) z int. crki Anny z Micha?em

?roda

16 XI

615

Jzefa i Aniel? Zachwiejw i rodzicw oraz syna Jzefa

700

1) Stanis?awa (on) Warusia

2) Mari? Raci?g?

900

Henryka Sienkiewicza w 100 rocznic? ?mierci z int. dyrekcji, nauczycieli, pracownikw i uczniw Szko?y Podstawowej nr 1

Poza parafi?

Piotra ?azarczyka z int. Anieli G?siorek z rodzin? z D?bna

1700

Nowennowe:

- Dz.-b?. w int. R?y Matki Bo?ej Ostrobramskiej o zdrowie i b?. Bo?e opiek? Matki Bo?ej oraz w int. kap?anw pochodz?cych i pracuj?cych w naszej parafii

- O ?ask? zdrowia dla brata Krzysztofa

Czwartek

17 XI

?w. El?biety W?gierskiej

615

Zofi? Majerczak z int. siostry Marii z rodzin?

700

1) Mari? i Paw?a Salamonw oraz crk? Helen?

2) Zbigniewa Czerwi?skiego z int. s?siadw z ul. Sopotnickiej

Poza parafi?

Tadeusza Gondka z int. Wiwra z rodzin?

1700

Dusze w czy??cu cierpi?ce zapomniane przez najbli?szych

Pi?tek

18 XI

B?. Karoliny

615

1) Jana Gardonia

2) ks. Stanis?awa Kultysa z int. Heleny i Jzefa Hamerskich

700

1) Leontyn? i Stanis?awa Szczepaniakw oraz Ann? i Marcina Wjcikw z int. Zofii i wnuczek Leokadii i Anny

2) Zenona Jurkowskiego (10 rocz. ?m.) z int. ?ony i dzieci

Poza parafi?

Zbigniewa W?glarza z int. Ma?gorzaty i Grzegorza Opytw z crkami

1700

Dz.-b?. w 43 rocz. ?lubu Agnieszki i Ryszarda z int. crki z zi?ciem i wnukami

Sobota

19 XI

B?. Salomei

615

1) Barbar? Pola?sk? z int. Pieni?skiego oddzia?u Zwi?zku Podhalan w Szczawnicy

2) Jzefa (on) Bryniarskiego i jego rodzicw oraz rodze?stwo

700

1) Jana Miko?ajczyka (5 rocz. ?m.)

2) Zdzis?aw? Ciesielk? (1 rocz. ?m.) z int. syna Jana z dzie?mi

Poza parafi?

Mari? Ciesielk? z int. Marii i Jana Hamerskich

1700

El?biet? Majerczak i jej rodzicw Zofi? i Piotra Olesiw

XXXIII Niedziela Zwyk?a

20 XI

600

Kazimierza Mastalskiego

730

Stanis?aw? Tokarczyk i Aniel? ?azarczyk

Poza parafi?

Wand? Raci?g? z int. Jacka Klimka z rodzin?

900

Jana W?glarza (45 rocz. ?m.)

1030

Stefani? i Stanis?awa Mastalskich

1200

Ryszarda Salamona

1700

W int. Grupy ?w. O. Pio i ich rodzin

Msze ?wi?te gregoria?skie za ?p. Helen? Mastalsk? s? odprawiane poza parafi?.

My b?dziemy ??czy? si? modlitewnie w dni powszednie o 17.00, za? w niedziele o 9.00.

Od ?rody rozpoczn? si? Msze ?w. Gregoria?skie za ?p. Mari? Szulc.

Og?oszenia - XXXII Niedziela zwyk?a - 6 listopada 2016 r.

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 oraz 17.00. Nieszpory za zmar?ych o godzinie 16.30. W imieniu w?asnym i Ks. Rektora Andrzeja Michalika serdecznie dzi?kujemy za ofiary z?o?one na cmentarzu z przeznaczeniem na utrzymanie Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bg zap?a?!
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystw, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Tradycyjnie: we wtorek wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Bo?ym Mi?osierdziu; w ?rod? wieczorem - Nowenna do M.B. Nieustaj?cej Pomocy; w pi?tek nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? o godz. 14.45. Codziennie R?aniec z wypominkami o godzinie 16.30. Ko?ci? usilnie zach?ca nas, aby?my pomagali zmar?ym przez modlitw?. Do 8 listopada nawiedzaj?c nabo?nie cmentarz i modl?c si? za zmar?ych mo?na pod zwyk?ymi warunkami uzyska? odpust zupe?ny, czyli darowanie w ca?o?ci kary doczesnej nale?nej za grzechy.
 3. W ?rod? b?dziemy obchodzili ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej, w czwartek wspomnienie ?w. Leona Wielkiego, w pi?tek wspomnienie ?w. Marcina z Tours za? w sobot? ?w. Jozafata.
 4. W czwartek wieczorem rozpoczniemy Nowenn? przed Jubileuszowym Aktem Przyj?cia Jezusa za Krla i Pana, ktra b?dzie po??czona z wieczorn? Msz? ?wi?t?. B?dziemy j? odprawia? do przysz?ego pi?tku, tj. 18 listopada. Na zako?czenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi?osierdzia, w sobot? 19 listopada 2016 roku, w przeddzie? Uroczysto?ci Chrystusa Krla Wszech?wiata, w sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w krakowskich ?agiewnikach zostanie dokonany Jubileuszowy Akt Przyj?cia Chrystusa za Krla i Pana. W wydarzeniu wezm? udzia? biskupi, kap?ani, osoby konsekrowane oraz wierni ?wieccy, w tym rwnie? przedstawiciele w?adz. Chcemy uczestniczy? w tym historycznym wydarzeniu i dlatego organizujemy parafialn? pielgrzymk?. Koszt, szacowany w granicach kilkudziesi?ciu z?otych, b?dzie zale?ny od ilo?ci ch?tnych. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii, rwnie? telefonicznie do przysz?ej soboty. Gor?co zach?camy!
 5. Chrzestnych oraz Rodzicw, ktrzy planuj? w najbli?szym czasie ochrzci? swoje dzieci zapraszamy na katechez? chrzcieln? w sobot? po Mszy ?wi?tej wieczornej.
 6. W przysz?? niedziel? nast?pi zamkni?cie Drzwi ?wi?tych Roku Mi?osierdzia w Diecezji Tarnowskiej oraz Dzie? Solidarno?ci z Ko?cio?em Prze?ladowanym. Odpusty jubileuszowe mo?na jednak zyskiwa? w tych samych ko?cio?ach do ko?ca roku liturgicznego.
 7. W pi?tek, 11 listopada, obchody Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci rozpoczn? si? o godzinie 8.30 przy pomniku na miejscu dawnego ko?cio?a. Nast?pnie uczestnicy przejd? uroczy?cie do ko?cio?a parafialnego, gdzie o godzinie 9.30 rozpocznie si? Msza ?wi?ta w intencji Ojczyzny. Szczeg?owy program obchodw obejmuj?cy informacje na temat Biegu Niepodleg?o?ci oraz Konkursu Piosenki Patriotycznej i Religijnej znajduje si? na plakatach. W tym dniu Ks. Biskup udzieli? dyspensy od postu pi?tkowego.
 8. Osoby nale??ce do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: schol? dzieci?c? w ?rod? na godz. 16.00; grup? oazow? starsz? i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w ?rod? po Mszy ?wi?tej obecno?? obowi?zkowa; grup? oazow? m?odsz? iGrup? m?odzie?ow? Adonai w pi?tek po wieczornej Mszy ?w.; grup? Pomocnikw Maryi w sobot? na godz. 9.30 do biblioteki.
 9. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, oraz inne czasopisma, rwnie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?. Kalendarze Rolnicze na rok 2017 mo?na nabywa? w zakrystii.
 10. Zesp? Regionalny im. Jana Malinowskiego zaprasza na XVI Zaduszki Szczawnickie, ktre rozpoczn? si? dzisiaj o godz. 18.15 w Remizie OSP w Szczawnicy.
 11. W ramach pomocy mieszka?com krajw afryka?skich zach?camy do w??czenia si? w akcj? Okulary dla Afryki. Je?eli kto? ma u?ywane okulary korekcyjne bez tzw. cylindrw lub przeciws?oneczne, prosimy ?eby, zamiast je wyrzuca?, z?o?y? je do pude?ka znajduj?cego si? na o?tarzu od strony figury Ojca Pio. Akcja trwa do 15 listopada - szczeg?y w gablocie z og?oszeniami.
Więcej artykułów…

Designed byNet48.pl