Członkowie Akcji Katolickiej u stóp Matki Bożej Tuchowskiej w dniu Jej imienin.

Trzeci dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego w Uroczystość Matki Bożej Tuchowskiej, który upłynął pod hasłem "Służebnico Ducha Świętego, wspieraj nas w darze mądrości"zgromadził licznych pielgrzymów reprezentujących członków Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej w tym przedstawicieli POAK w Szczawnicy.

Głównym celebransem i kaznodzieją eucharystycznej ofiary był ks. dr Jan Bartoszek – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej z Tarnowa.

Ksiądz Jan rozpoczął homilię od pytania: Co robić, aby mądrze żeglować po życiu? Stwierdził, że potrzebne są wzorce ukazujące nam życie szlachetne, piękne i owocne. Takim wzorcem jest tuchowskie sanktuarium jako serce Matki w tytule Stolicy Mądrości. Nadmienił, że możemy napełnić innych tylko tym, co sami posiadamy – tak jak w dzisiejszej Ewangelii Maryja, będąc napełniona Duchem Świętym, niesie Go potrzebującej Elżbiecie.

Chociaż wiedza nie zawsze pokrywa się z mądrością – bo można być uczonym lub laureatem nagrody Nobla, to czasem można nie mieć mądrości. Mądrość jest darem, jest charyzmatem. Mądrość jest uczestnictwem w mądrości Jezusa – to nowe patrzenie na świat i drugiego człowieka. Mądrość połączona jest nie tyle z rozumem, co z miłością. Przeciwieństwem mądrości jest głupota – czyli ograniczenie patrzenia na świat jedynie do wymiarów czysto przyziemnych. Jest groźną chorobą duszy, nieakceptującą ani cierpienia, ani krzyża, ani śmierci. Mądrość wg ks. Jana przekłada się na konkretne postawy życiowe. Ten, kto współpracuje z mądrością, staje się święty. Mądrość wszystko przenika dzięki swojej czystości, jest wolna od kłamstwa, nienawiści i zawiłości. Nie ma postępu bez mądrości.

Na koniec homilii ks. Jan zaapelował do członków Akcji Katolickiej , aby nieustannie szukali w swoim życiu mądrości, czytając między innymi Pismo Święte. Wszystkie dary czekają na naszą odpowiedź i stają się szczególnym zadaniem.

Weźmy zatem Ducha Świętego i prośmy Maryję tak jak potrafimy, żeby nam pomogła ufać, że w tym, co nas spotyka, jest Boża mądrość i sens tak często przez nas niezrozumiały.

Wieczorna Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.

Wieczór Maryjny o godzinie 20:00 uświetnił koncert tuchowskiego Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego.

Designed byNet48.pl