Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Prałata Franciszka Bondka

Czcigodny Księże Prałacie, Drogi Księże Franciszku, Bliska Osobo, Duchowy Krewny!

W pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich składamy Ci serdeczne gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. Przyjmij nasze podziękowania za tyle lat służby dla Chrystusa. Składamy je nie tylko od siebie, ale też w imieniu tych wszystkich wiernych, z którymi zetknąłeś się w latach swojego posługiwania jako wikariusz i proboszcz.

Szczególnie dziękujemy Ci za 24 lata spędzone w naszej parafii, w tym za 20 lat proboszczowania w Szczawnicy i troski o duchowy rozwój naszej wspólnoty, jak też o materialny byt parafii, o piękno kościoła i jego otoczenia. Są dwa miejsca, z którymi kojarzysz się nam najbardziej: konfesjonał i ołtarz. Dziękujemy za ofiarność i wytrwałość w Twojej posłudze, za przykład pokory i dobroci serca.

Życzymy Ci długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu. Niech nie brakuje Ci ludzkiej życzliwości i wdzięczności. Ciesz się owocami swojej duszpasterskiej pracy. No i… na działce niech też co roku będzie urodzaj.

W tak pięknej laudacji  wygłoszonej przez zastępcę prezesa panią Halinę Mastalską członkowie POAK podziękowali Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę kapłańską podczas spotkania członków POAK.


Designed byNet48.pl