Konferencja Episkopatu Polski powołała nowego Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

Podczas 372 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 16 kwietnia 2016r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski nowym Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce została Pani Urszula Furtak z Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej. Na stanowisku prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko.

Mgr inż. Urszula Furtak jest absolwentką Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie - specjalista zarządzania przedsiębiorstwem oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 1980 roku związana z Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jest autorką wielu artykułów, prezentacji i publikacji. Ściśle związana z lokalnym środowiskiem. Była organizatorką i współtwórczynią wielu inicjatyw lokalnych i krajowych. Jest członkiem kapituł i rad. Od 2007 roku pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Od zawsze fascynuje ją piękno krajobrazu, fotografia i ludzie. Za swoją działalność społeczną, stowarzyszeniową i zawodową uhonorowana nagrodami i odznaczeniami. Dewiza, za bł. Janem Pawłem II - „Wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali”.     (za: Wiadomości)

Szczęść Boże!

Designed byNet48.pl